fbpx Scroll to top

Kompleksowy Marketing 360

Marketing opierający się na zintegrowanych ze sobą narzędziach i środkach przekazu daje lepsze rezultaty niż pojedyncze, oderwane od siebie działania.

Umiejętna koordynacja odmiennych narzędzi marketingowych pozwala na uzyskanie efektu synergii i poprawienie wyników prowadzonych kampanii.

Marketing 360 polega właśnie na takiej integracji i koordynacji działań marketingowych w celu skuteczniejszego dotarcia do konsumentów.

Czynnikiem mającym wpływ na dywersyfikację działań marketingowych w obrębie jednej strategii są zachowania samych konsumentów, którzy obecnie często korzystają z odmiennych mediów i kanałów komunikacji w tym samym czasie – np. oglądając telewizję używają smartfonów. Przekaz marketingowy, który ma dotrzeć do tych Always-On Customers musi otaczać ich z wielu różnych stron.

Dynamiczny rozwój nowych mediów umożliwia tworzenie kompleksowych planów marketingowych, zakładających wykorzystanie szeregu odmiennych narzędzi komunikacji z potencjalnymi i aktualnymi klientami.

360 Marketing to strategia otaczania konsumentów przekazem marketingowym z wielu różnych stron. Umiejętny dobór kanałów komunikacji pozwala na efektywniejszą komunikację z odbiorcami.

Istotnym aspektem zintegrowanej strategii marketingowej jest dokładne monitorowanie zachowań konsumentów, śledzenie ich reakcji oraz analizowania efektów prowadzonych kampanii. Śledzenie rezultatów pozwala zorientować się, które elementy przynoszą najlepsze skutki i w jaki sposób najlepiej je ze sobą łączyć.